Bohoslužby a ohlášky
Datum Den svátek farní kostel Sv. Vavřince kostel P. Marie Pomocné jinde
31.5. neděle SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8:30
1.6. pondělí památka P. Marie, Matky církve / sv. Justina, b. a m. ---
2.6. středa památka sv. Kala Lwangy a dr.m. 18:00
3.6. čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze ---
4.6. pátek památka sv. Bonifáce 16:40
5.6. sobota památka sv. Norberta 8:00
7.5. neděle SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8:30
10.6. středa 18:00
11.6. čtvrtek SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 16:40
12.6. pátek památka 16:40
13.6. sobota památka sv. Antonína z Padovy, ř a kn a u.c. ---
14.5. neděle 11. neděle v mezidobí 8:30
     15 minut přede mší sv. se zpovídá.


Požehnané dny přeje a vyprošuje
P. František HofmanDlouhodobý plán bohoslužeb

neděle
Teplice - farní kostel sv. Vavřince 8:30 každá neděle
Adršpach 10:00 1. a 3. neděle v měsíci od 17.3. do září - zatím ale nejsou
Zdoňov 14:00 poslední neděle v měsíci červnu, červenci a srpnu

všední
Teplice - farní kostel sv. Vavřince 18:00 středa
Teplice - farní kostel sv. Vavřince 18:00 1. čtvrtek v měsíci
Teplice - farní kostel sv. Vavřince 16:40 pátek
Teplice - farní kostel sv. Vavřince 8:00 1. sobota v měsíci