Bohoslužby a ohlášky
Datum Den svátek farní kostel Sv. Vavřince kostel P. Marie Pomocné jinde
23.1. neděle 3. v mezidobí 8:30
24.1. pondělí sv. Františka Saleského
25.1. úterý svátek Obrácení sv. Pavla 16:00
26.1. středa sv. Timoteje a Tita
28.1. pátek sv. Tomáše Akvinského 16:40
30.1. neděle 4. v mezidobí 8:30
31.1. pondělí sv. Jan Boska
1.2. úterý 16:00
2.2. středa svátek Uvedení Páně do chrámu 18:00
4.2. pátek 16:40
5.2. sobota pam. sv. Agáty 8:00 1.sobota
6.2. neděle 5. v mezidobí 8:30

     Svátost smíření 20 minut přede mší sv. Po telefonické domluvě kdykoliv. Stejně tak svátost nemocných. Tel. 734 213 899


Modleme se za mír, politiky a konec pandemie a návrat k normálu.

Žehná Vám P. František Hofman, duchovní správceDlouhodobý plán bohoslužeb

Sledujte aktuální přehled, můžou být výjimky.

neděle
Teplice - farní kostel sv. Vavřince 8:30 každá neděle
Adršpach nejsou
Zdoňov nejsou

všední
Teplice - farní kostel sv. Vavřince 18:00 středa
Teplice - farní kostel sv. Vavřince 18:00 1. čtvrtek v měsíci
Teplice - farní kostel sv. Vavřince 16:40 pátek
Teplice - Panny Marie Pomocné 8:00 1. sobota v měsíci