POMOC V NOUZI

Farní Charita Náchod
Charitní půjčovna zdravotních pomůcek Náchod
Dům na půli cesty - Náchod
Domov pro matky s dětmi Náchod
Oblastní Charita Červený Kostelec
Hospic Anežky České - Červený Kostelec
Charita pro Sýrii
Evidence pomoci pro uprchlíky u nás
Caritas diecezji Swidnickej /PL/
Caritas Diecézi Legnickej /PL/