Tříkrálová sbírka v Teplicích nad Metují
Výsledky 2020:


Den Oblast Vedoucí Vybráno
sobota 4.1. Zdoňov Jana Novotná 3825
sobota 11.1. Zdoňov Romana Kubová 2455
sobota 4.1. Lachov, Bohdašín Dominik Šikut 5648
sobota 4.1. Dědov (po Martincovi) Štěpánka Teichmanová 6018
pátek 10.1. bytovky Dorotka Šikutová 3517
sobota 11.1. střed, menší část Ivana Valtová 2604
sobota 11.1. Kamenec Denisa Keyzlarová 4827
sobota 11.1. Horní Adršpach Petr Diviš 7005
sobota 11.1. střed, větší část Zdislava Dudková 5985
sobota 11.1. Dolní Teplice Anežka Šikutová 4792
neděle 12.1. Horní Teplice Martin Mráz 3290
celkem 49966


Pro srovnání výsledky letošní sbírky i minulých let.

Charita Náchod zve všechny krále i vedoucí na promítání filmu Sněžný kluk - kino Vesmír Náchod, 24. ledna 2020 v 15,30 hodin, sraz v šatně nejlépe v 15 hod.


Z koledy:
Dvě skupinky, jejichž vedoucí nemohli v sobotu 11.ledna, vyšli již týden před ní. Hlavní koledovací den byla sobota 11.ledna. V klubu městského úřadu se králové ustrojili, nasadili koruny a pan farář František jim požehnal.Králové před městským betlémem, ještě než vyrazily do ulic.

Z koledy.

Zastavení u oslíka.Je dokoledováno. O dary se rozdělíme a pak si zahrajeme Dostihy s sázky.

Článek uveřejněný v Teplických ozvěnách v lednu 2020:


Letos se naše Teplice po roční přestávce opět zapojily do Tříkrálové sbírky. Sestavili jsme 11 skupinek. Tři z nich prošly Dědovem, Bohdašínem, Lachovem a částí Zdoňova již v sobotu 4. ledna, následující pátek jedna skupinka prošla teplické bytovky. Hlavní koledování proběhlo další sobotu, obešli jsme Teplice, zbytek Zdoňova a jednu skupinu jsme vyslali do Horního Adršpachu. Horní Teplice jsme si nechali na neděli 12. ledna.

Letos se koledníci sešli v klubu městského úřadu. V koledovací sobotu se králové oblékli do bílých oděvů, nasadili na hlavy koruny, někteří si vzali i královský plášť a dostali požehnání od pana faráře. V poledne tam účastníci dostali oběd a večer se setkali a povídali si o průběhu i o jiných věcech, děti si zahrály stolní hru „Dostihy a sázky“. Podmínky byly skromnější než za časů, kdy sbírku skvěle vedla paní Šikutová v budově školky, ale i tak to bylo pěkné.

Vybrali jsme rekordních 49 966 Kč. Děkujeme všem dárcům, věříme, že peníze Charita ČR použije na dobrý účel. Čtvrtinu budeme moci použít přímo v Teplicích, o tom i o celé částce budeme informovat. Pokud znáte někoho, komu by příspěvek mohl pomoci, dejte vědět.

Smyslem Třech králů je požehnat domům a lidem. Můžeme to chápat ve svém původním smyslu, který ovšem už mnoha lidem nic neříká anebo jako tradici, součást naší kultury. Druhou částí je samotná sbírka. Účel, pomoc lidem v nouzi, je zajisté správný, Charitě ČR lze důvěřovat. U každé sbírky je potřeba zajistit její dobrovolnost. Tato sbírka po propojení s dětskou koledou získává slabý „psychologický nátlak“. Což je pro někoho, včetně mě osobně trochu nevýhoda, ale celkově ji hodnotím jako správnou. Děti i vedoucí poznají své sousedy, město průvody třech králů ožije, většina lidí se na krále každoročně těší. Proto se i my těšíme na další sbírku v roce 2021.

Děkujeme městu za poskytnutí klubu pod úřadem, vedoucím za dohled nad králi i za použití vlastních dopravních prostředků, dětem za zpěv a vám všem za dary koledníkům i příspěvky do sbírky. V neposlední řadě děkujeme paní Šikutové za organizování minulých ročníků, nasazení laťky provedení velmi vysoko.

M.Mráz