Vítejte na stránkách Tříkrálové sbírky v Teplicích nad Metují

Úvod

     Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu "My tři králové" a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K+M+B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.

     Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena až po r. 1989. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují diecézní, oblastní a farní Charity v celé ČR.

(převzato ze stránek Charity)

Motivace

     Důvodem, proč se sbírky účastníme, jsou tři skutečnosti:

Určení sbírky

     Výtěžek sbírky bývá obvykle rozdělen takto:
     Farní charita Náchod obvykle výtěžek sbírky použije na projekty (viz odkazy):

Využití sbírky v našem okolí

     Přímo u nás v Teplicích můžeme použít 25% sbírky. Většinou se snažíme najít, jak ji zde efektivně využít. Hledáme lidi, kteří se dostali do špatné situace a sbírka jim může pomoci se z ní dostat. V minulých letech jsme přispívali na školní výlety dětem, kteří by na ně z finančních důvodů pravděpodobně nejeli. Podobně jsme přispěli i na letní tábory. Dále jsme zaplatili stravné dítěti ve školce, protože by jinak školku nemohlo navštěvovat. Dále jsme několika dětem uhradili školní pomůcky. Ve všech případech jsme jednali na doporučení učitelů základní školy, školky a sociální pracovnice městského úřadu.
     Vždy se snažíme pomoci především rodině, která se o děti dobře stará, i když toto hodnocení je relativní. V žádném případě bychom neradi podporovali některé finančně náročné zlozvyky rodičů. Nechceme zde zastupovat sociální pracovnici, ale pouze zaručit, aby se peníze účelně využily. Chápeme také, že nejlepší pomoc mnohdy není finanční, ale zájem a pomoc řešit situaci. To jsme si ověřili v roce 2009 na případu jedné staré paní.
     Někdy jsme polovinu částky nechávali Farní charitě Náchod na provoz Domu na půli cesty a Domu pro matky s dětmi. Myslíme si, že tam budou dobře využity. V roce 2022 jsme 10% částky použili na zaplacení školních pomůcek dětem Ukrajinských uprchlíků. Ne, že by byli u nás v nouzi, ale spíše jako výraz podpory. Všichni jsou z východu Ukrajiny, domů se zatím nemohou vrátit.

Vedení sbírky v Teplicích nad Metují

První ročníky ještě nemáme zdokumentované, což časem doplníme.

Martin a Helená Mrázovi, místní asistenti Tříkrálové sbírky v Teplicích nad Metují

mail je trikralove(zavináč)poustevnateplice.cz