Vítejte na stránkách farnosti Teplice nad Metují
O farnosti
Naše farnost se nachází na severu Náchodska na hranici s Polskem, sousední farnosti jsou Broumov, Police nad Metují a Trutnov. V současné době k nám dojíždí P. František Hofman bydlící v Šonově, za ekonomické záležitosti odpovídá P. Martin Lanži z farnosti Broumov, teplická fara je neobsazena.

Rozpis bohoslužeb na 2 týdny

Datum Den svátek farní kostel Sv. Vavřince kostel P. Marie Pomocné jinde
17.9. neděle 24. neděle v mezidobí 8:30
19.9. úterý 16:40
20.9. středa památka sv. Ondřeje a Pavla a druhů mučedníků
21.9. čtvrtek sv. Matouše, evangelisty
22.9. pátek --- jedu do Hradce Králové na setkání nemocničních kaplanů
23.9. sobota pam. Sv. Pia z Pietrelciny
24.9. neděle 25. neděle v mezidobí 8:30
26.9. úterý 16:40
27.9. středa sv. Vincence z Pauly
28.9. čtvrtek SLAVNOST SV. VÁCLAVA 8:30
29.9. pátek v. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 16:40
30.9. sobota svatého Jeronýma kněze a učitele církve
1.10. neděle 26. neděle v mezidobí 8:30

     Pamatujte na svátost smíření - 20 minut přede mší sv. Po telefonické domluvě kdykoliv. Stejně tak svátost nemocných. Tel. 734 213 899


MODLEME SE ZA UČITELE, VYCHOVATELE A ŽÁKY A STUDENTY NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU.
Žehná Vám P. František Hofman, duchovní správce


Aktuality

2.6.2023 16:40 - 20:30

V pátek 2.června 2023 otevřeme kostel sv. Vavřince pro širokou veřejnost v rámci akce Noc kostelů . Jeho stavba byla započata právě před 300 lety, roku 1723. Je postaven v raně barokním slohu, na svou dobu opožděném stylu.

16:40 mše svatá - pravidelná všední

17:30 přednáška o historii Teplic za rodu Straků z Nedabylic, stavitelů kostela. Promluví PhDr. Miroslava Moravcová.

Poté bude až do 20:30 otevřeno a s příchozími návštěvníky budeme procházet loď kostela, krov, zvonici a odvážnější se budou moci podívat z věže na Teplice. Ke všemu bude podán komentář. Ke slyšení budou klavírní skladby zahrané na zdejší barokní varhany.

13.5.2023 Farnost Police nad Metují pořádala tradiční pěší Pouť do Vambeřic v Kladsku.

14.1.2023 Ve dnech 7. - 15. ledna u nás proběhla Tříkrálová sbírka .


23.12.2022 Betlémské světlo přivezené skauty je u Mrázů na Horních Teplicích, kam si pro něj můžete kdykoli přijít. Dále bude v kostele sv. Vavřince během mše 23.12 a 24.12.


18.12.2022 ve 13:00 budeme v kostele dělat vánoční výzdobu. Přijďte, kdo můžete.


listopad 2022 - Tříkrálová sbírka Ze sbírky jsme do Teplic dostali 5000Kč. Věnovali jsme je ukrajinským rodinám, které nyní bydlí v Teplicích a jejich děti chodí do zdejší školy, jako příspěvek na nákup školních pomůcek. Je to malý příspěvek národu, který je v současné době nejvyšší nouzi. (M.Mráz - koordinátor sbírky pro Teplicko)

9.4.2022 - Tříkrálová sbírka Charita Náchod zve všechny krále i vedoucí na promítání filmu Myši patří do nebe - kino Vesmír Náchod, sobota 9. dubna 2022 v 13 hodin, sraz v šatně nejlépe v 12:45 hod.

7.1.2022 - Tříkrálová sbírka v Teplicích proběhla v pátek 7. až neděle 9. ledna 2022. Bylo vybráno celkem 47505 Kč, děkujeme koledníkům i přispěvatelům.


21.12.2021 - Betlémské světlo v Teplicích bude u nás v kostele nebo u Mrázů (tel. 608111829)
9.1.2021 - Tříkrálová sbírka byla letos na celém území bez koledníků, ale byla možnost přispět do sbírky pokladničkami umístěnými v o nědělích kostele a ve městě potravinách "U Kubečků", v papírnictví "U Kohlů" a na městském úřadě.
V pokladničce umístěné v kostele a na úřadě bylo vybráno 5190 Kč, v papírnictví 2727 Kč a v potravinách 2955 Kč.
Vybrané peníze byly věnovány na pomoc postiženým tornádem na Moravě. Více viz Charita ČR.

28.5.2021 - poustevna s kostelem P. Marie Pomocnice byla v tento den od 18:30 otevřena v rámci Noci kostelů. Návštěvníci si prohlédli poustevnu v rekonstrukci, kostel včetně krovu s věží a poslechli si povídání o poustevnících a o historii místa. Více na stránkách spolku Zachraňme teplickou poustevnu


V pondělí dne 29. června v 15 hodin se na Bukové hoře v Horních Teplicích konala připomínka zdejší poválečné tragédie. Pěkné počtení o ní naleznete na stránce gymnaziálního učitele pana Ježka. Přítomen byl broumovský farář Martin Lanži, vedoucí spolku rodáků z Broumovské oblasti Erik Buchholz z Německa, starosta Teplice pan Bitnar a další. Poválečné události náš kraj výrazně změnily, bohužel ne k lepšímu. Je dobré se z chyb poučit, to je hlavní důvod podobných připomínek. (komentář M.Mráz)

16.3.2020 - Další slovo biskupů k opatření proti šíření koronavirové nákazy.

Od 12.března se veřejné mše ve všech kostelech na území královéhradecké diecéze ruší, viz dopis královéhradeckého biskupa a dopis biskupské konference. Je to preventivní opatření k zabránění šíření koronavirové nákazy.

Dne 4.-12.1.2020 se konala v Teplicích a okolí Tříkrálová sbírka Charity ČR. Hlavní koledovací den byla sobota 11.1., kdy koledníkům požehnal P. František. Více zde.


V neděli 16.června se konala pouť ve Zdoňově, v renesančním kostele Svaté Trojice. Mši v 15:00 navštívili rodáci z Německa.

V sobotu 15.června Zdoňov slavil 660 let od první zmínky českého názvu, německý Merkelsdorf se objevil před asi 130lety dříve. Vyslechli jsme si přednášku PhDr. Moravcové o bohaté historii obce. Více na facebooku spolku BUK Zdoňov .


V pátek 24.5.2019 byl poutní kostel P. Marie Pomocné s poustevnou otevřen pro veřejnost v rámci akce Noc kostelů.


V sobotu 25.8.2018 jsme se rozloučili P. Marianem Lewickým, děkanem z Police nad Metují.

O prázdninách se konalo Varhanní léto, které pořádal L. Šikut.

V pátek 25.5. jsme se zúčastnili Noci kostelů. Návštěvníci, bylo jich asi 25, si prohlédli farní kostel sv. Vavřince - interiér, hodiny, zvonici, krov a dozvěděli se něco o jeho historii. Dále jedna skupinka navštívila i improvizované lapidárum s náhrobky majitelů panství a torzem trubače, sochy z pomníku padlým první světové války. Pomník byl postaven roku 1935 akademickým sochařem Emilem Schwantnerem, v roce 1945 byla socha stržena a od té doby byl pomník věnován Rudé armádě. Po roce 1989 se z něho stal nic neříkající parčík. Obnovení tohoto pomníku je stále v nedohlednu.
(sepsal M.Mráz)

V neděli 27.5. se ve Zdoňově, v kostele Nejsvětější Trojice, konala poutní českoněmecká mše, na které jsme již tradičně přivítali zdejší rodáky.

Sbírka "Pomoc nejzranitelnějším v Damašku" na pomoc obyvatelům Sýrie, aby nemuseli uprchnout ze země, vynesla 4665 Kč.

Od března se obnovují nedělní mše sv. v Adršpachu - 1. a 3. neděli v 14:00 a od června ve Zdoňově - každou poslední neděli ve 14:00.

Požehnané dny a Boží ochranu

Vám přeje a vyprošuje P. František

Aktuality externí
Videa pana Kusáka

Sv. Otec na YouTube

Opravy
Dlouhodobě probíhá oprava farního kostela Sv. Vavřince, což je z programu Záchrana architektonického dědictví MK. V roce 2023 se bude pokračovat v opravě fasády. Bližší informace u P. Martina Lanžiho.

Spolek Zachraňme teplickou poustevnu, který se stará o kostel P. Marie Pomocné s poustevnou, bude letos pokračovat v opravách, v plánu je pokračování v opravě roubení. Blíže na jejich stránkách.

Kostel Nejsvětější trojice ve Zdoňově byl převeden spolku Trinitas, což je podle vedení farnosti nejrychlejší cesta k jeho záchraně.