Vítejte na stránkách farnosti Teplice nad Metují
O farnosti
Naše farnost se nachází na severu Náchodska na hranici s Polskem, sousední farnosti jsou Broumov, Police nad Metují a Trutnov. V současné době k nám dojíždí P. František Hofman bydlící v Šonově, za ekonomické záležitosti odpovídá P. Martin Lanži z farnosti Broumov, teplická fara je neobsazena.

Rozpis bohoslužeb na 2 týdny

Datum Den svátek farní kostel Sv. Vavřince kostel P. Marie Pomocné jinde
19.3. neděle 4. postní 8:30
21.3. úterý přeložená slavnost sv. Josefa 16:40
24.3. pátek 16:40 křížová cesta
25.3. sobota slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 8:30
26.3. neděle 5. postní 8:30 začíná letní čas
28.3. úterý 16:40
31.3. pátek 16:40 křížová cesta
1.4. sobota 8:30 1. sobota v měsíci
2.4. neděle květná neděle 8:30

     Pamatujte na svátost smíření - 20 minut přede mší sv. Po telefonické domluvě kdykoliv. Stejně tak svátost nemocných. Tel. 734 213 899


Postní doba je kající, vázná, plná modlitby, postu, touhy obrátit se.
Pamatujme na přípravu na dobrou svatou zpověď, ať máme na Velikonoce opravdu čistou duši.

Žehná Vám P. František Hofman, duchovní správce


Aktuality

14.1.2023 Ve dnech 7. - 15. ledna u nás proběhla Tříkrálová sbírka .


23.12.2022 Betlémské světlo přivezené skauty je u Mrázů na Horních Teplicích, kam si pro něj můžete kdykoli přijít. Dále bude v kostele sv. Vavřince během mše 23.12 a 24.12.


18.12.2022 ve 13:00 budeme v kostele dělat vánoční výzdobu. Přijďte, kdo můžete.


listopad 2022 - Tříkrálová sbírka Ze sbírky jsme do Teplic dostali 5000Kč. Věnovali jsme je ukrajinským rodinám, které nyní bydlí v Teplicích a jejich děti chodí do zdejší školy, jako příspěvek na nákup školních pomůcek. Je to malý příspěvek národu, který je v současné době nejvyšší nouzi. (M.Mráz - koordinátor sbírky pro Teplicko)

9.4.2022 - Tříkrálová sbírka Charita Náchod zve všechny krále i vedoucí na promítání filmu Myši patří do nebe - kino Vesmír Náchod, sobota 9. dubna 2022 v 13 hodin, sraz v šatně nejlépe v 12:45 hod.

7.1.2022 - Tříkrálová sbírka v Teplicích proběhla v pátek 7. až neděle 9. ledna 2022. Bylo vybráno celkem 47505 Kč, děkujeme koledníkům i přispěvatelům.


21.12.2021 - Betlémské světlo v Teplicích bude u nás v kostele nebo u Mrázů (tel. 608111829)
9.1.2021 - Tříkrálová sbírka byla letos na celém území bez koledníků, ale byla možnost přispět do sbírky pokladničkami umístěnými v o nědělích kostele a ve městě potravinách "U Kubečků", v papírnictví "U Kohlů" a na městském úřadě.
V pokladničce umístěné v kostele a na úřadě bylo vybráno 5190 Kč, v papírnictví 2727 Kč a v potravinách 2955 Kč.
Vybrané peníze byly věnovány na pomoc postiženým tornádem na Moravě. Více viz Charita ČR.

28.5.2021 - poustevna s kostelem P. Marie Pomocnice byla v tento den od 18:30 otevřena v rámci Noci kostelů. Návštěvníci si prohlédli poustevnu v rekonstrukci, kostel včetně krovu s věží a poslechli si povídání o poustevnících a o historii místa. Více na stránkách spolku Zachraňme teplickou poustevnu


V pondělí dne 29. června v 15 hodin se na Bukové hoře v Horních Teplicích konala připomínka zdejší poválečné tragédie. Pěkné počtení o ní naleznete na stránce gymnaziálního učitele pana Ježka. Přítomen byl broumovský farář Martin Lanži, vedoucí spolku rodáků z Broumovské oblasti Erik Buchholz z Německa, starosta Teplice pan Bitnar a další. Poválečné události náš kraj výrazně změnily, bohužel ne k lepšímu. Je dobré se z chyb poučit, to je hlavní důvod podobných připomínek. (komentář M.Mráz)

16.3.2020 - Další slovo biskupů k opatření proti šíření koronavirové nákazy.

Od 12.března se veřejné mše ve všech kostelech na území královéhradecké diecéze ruší, viz dopis královéhradeckého biskupa a dopis biskupské konference. Je to preventivní opatření k zabránění šíření koronavirové nákazy.

Dne 4.-12.1.2020 se konala v Teplicích a okolí Tříkrálová sbírka Charity ČR. Hlavní koledovací den byla sobota 11.1., kdy koledníkům požehnal P. František. Více zde.


V neděli 16.června se konala pouť ve Zdoňově, v renesančním kostele Svaté Trojice. Mši v 15:00 navštívili rodáci z Německa.

V sobotu 15.června Zdoňov slavil 660 let od první zmínky českého názvu, německý Merkelsdorf se objevil před asi 130lety dříve. Vyslechli jsme si přednášku PhDr. Moravcové o bohaté historii obce. Více na facebooku spolku BUK Zdoňov .


V pátek 24.5.2019 byl poutní kostel P. Marie Pomocné s poustevnou otevřen pro veřejnost v rámci akce Noc kostelů.


V sobotu 25.8.2018 jsme se rozloučili P. Marianem Lewickým, děkanem z Police nad Metují.

O prázdninách se konalo Varhanní léto, které pořádal L. Šikut.

V pátek 25.5. jsme se zúčastnili Noci kostelů. Návštěvníci, bylo jich asi 25, si prohlédli farní kostel sv. Vavřince - interiér, hodiny, zvonici, krov a dozvěděli se něco o jeho historii. Dále jedna skupinka navštívila i improvizované lapidárum s náhrobky majitelů panství a torzem trubače, sochy z pomníku padlým první světové války. Pomník byl postaven roku 1935 akademickým sochařem Emilem Schwantnerem, v roce 1945 byla socha stržena a od té doby byl pomník věnován Rudé armádě. Po roce 1989 se z něho stal nic neříkající parčík. Obnovení tohoto pomníku je stále v nedohlednu.
(sepsal M.Mráz)

V neděli 27.5. se ve Zdoňově, v kostele Nejsvětější Trojice, konala poutní českoněmecká mše, na které jsme již tradičně přivítali zdejší rodáky.

Sbírka "Pomoc nejzranitelnějším v Damašku" na pomoc obyvatelům Sýrie, aby nemuseli uprchnout ze země, vynesla 4665 Kč.

Od března se obnovují nedělní mše sv. v Adršpachu - 1. a 3. neděli v 14:00 a od června ve Zdoňově - každou poslední neděli ve 14:00.

Požehnané dny a Boží ochranu

Vám přeje a vyprošuje P. František

Aktuality externí
Videa pana Kusáka

Sv. Otec na YouTube

Opravy
Dlouhodobě probíhá oprava farního kostela Sv. Vavřince, což je z programu Záchrana architektonického dědictví MK. V roce 2023 se bude pokračovat v opravě fasády. Bližší informace u P. Martina Lanžiho.

Spolek Zachraňme teplickou poustevnu, který se stará o kostel P. Marie Pomocné s poustevnou, bude letos pokračovat v opravách, v plánu je pokračování v opravě roubení. Blíže na jejich stránkách.

Kostel Nejsvětější trojice ve Zdoňově byl převeden spolku Trinitas, což je podle vedení farnosti nejrychlejší cesta k jeho záchraně.