Pouť do Vambeřic 2017

     V sobotu 6.5. se konala pouť do Vambeřic k Panně Marii Vambeřické, královně rodin. Největší skupina šla z Police nad Metují, menší z Broumova s P. Martinem Lanžim a cyklisté jeli s P. Jaroslavem Jiráskem z Hronova. Popíšeme cestu z Police.

     Pouť jsme začali v kostele Nanebevzetí P. Marie, kde jsme od pana faráře Mariana dostali požehnání. Poté jsme vyrazili směrem k Suchému Dolu, prošli nad ním a po asi dvou kilometrech jsme se napojili na původní vambeřickou cestu, kde bylo naše první zastavení. Počáteční úsek původní cesty z Police je totiž díky poválečnému zcelování polí ne zcela schůdný. Druhé naše zastavení bylo u Barešova kříže.


     Následující zastavení bylo u Cihlářova kříže. Na každém zastavení jsme si poslechli povídání, které tradičně připravuje pan Troutnar z Bukovice, letos ho četla paní Troutnarová. Kromě údajů o vambeřické cestě byla zastavení věnována encyklice Laudato Si papeže Františka, zaměřené na náš vztah k naší planetě.


     Dále cesta mírně stoupá ke Stěnám. V jednom místě se ztratí, po válce tu byl vysázen pruh nového lesa. Kříž naštěstí nevadil, zastavení tak leží v lese.


     Pokračujeme podél lesa.


     Počasí na putování pěkné, ale na vyhlížení do krajiny ne. Vzadu v oparu Ostaš.


     Po 600 m pochodu loukou se vracíme zpět na vambeřickou cestu, která nás dovede k Pánově kříži. Tam je náš první odpočinek.


     Dále přejdeme na hřeben Broumovských stěn. Cestou nacházíme staré benediktinské značení cesty z Hvězdy na Hejšovinu.


     Nyní jsme u Machovského kříže.


     Od něj scházíme po dlážděné cestě k Božanovu. Na jeho horním konci je další zastavení. Odtud šli poutníci někdy do Božanova ke kostelu, ale my pokračujeme po vambeřické cestě směrem na Studenou vodu.


     Procházíme kolem kříže před osadou Červená Hora. Zde za Stěnami již bývalo osídlení německé.
     Došli jsme do Studené Vody, kde bylo naše druhé delší zastavení. Zde vidíme celou naši skupinu poutníků.


     Klid a krásná pustá příroda. Zdá se, jako bychom byli na konci světa. Vše se změní, jakmile přejdeme hranici s Polskem. Míjíme rekreační středisko s přehradou, přicházíme k frekventované hlavní silnici, která nás dovede do Radkowa, kdysi velkého a krásného města Wünschelburg s českým názvem Hrádek.

     Na náměstí bychom se mohli my z Polické skupiny setkat se skupinu poutníků z Broumova, což se poštěstilo jen těm několika posledním. Společně jsme se shledali až u jednoho z křížů na cestě z Radkowa do Vambeřic, odkud již dále pokračujeme společně. Na obrázku v dáli už je vidět věž vambeřického chrámu.


     Konečně Vambeřice, chrám Panny Marie, královny rodin.
- O historii pouti se dozvíte více v článku pana Skalického.
- Doporučujeme ke shlédnutí krásné fotografie s povídáním pana učitele Ježka.
- Historie poutního místa je popsána v knize P. Emmanuela Zimmera z roku 1900.